Dorota Özdemir

Psychoterapeuta, psycholog


Współprowadzi grupę rozwojową dla młodzieży w wieku 15-18 lat wraz z warsztatami dla ich rodziców.

Więcej o grupie rozwojowej dla 15-18-latków.

Przez ostatnie lata koncentruje się na następujących działaniach:

 • psychoterapia indywidualna krótko- i długoterminowa osób dorosłych;
 • psychoterapia adolescentów i młodzieży;
 • psychoterapia par;
 • psychoterapia grupowa.


Doświadczenie i staże:

 • 350 godzin stażu klinicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 • staż w Instytucie Rozwoju Funkcji Psychofizycznych Neurostacja;
 • praca w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 • praca w świetlicy socjoterapeutycznej i zakładach penitencjarnych;
 • prowadzenie autorskich zajęć skierowanych do pacjentów IPiN (2016-2017).

 

Metody pracy:

 • Pracuje w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym, gdzie najważniejsze jest wewnętrzne doświadczanie przez klienta „tu i teraz”. Zasada skupiania się i eksplorowania „tu i teraz” pozwala na stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, bezwarunkowej akceptacji i empatii, dzięki czemu klient zaczyna się w pełni samoaktualizować.
  Klient w trakcie terapii uczy się rozumieć swoje emocje i przeżyte doświadczenia, a poprzez to kształtuje więź z samym sobą.
  Terapia polega na zbliżaniu się pacjenta do całościowego doświadczania siebie w swoim niepowtarzalnym istnieniu.
 • Korzysta również z narzędzi pracy związanych z innymi nurtami psychoterapeutycznymi - próbuje zrozumieć mechanizmy funkcjonowania klienta szukając inspiracji także:
  • w nurcie psychodynamicznym;
  • w nurcie poznawczo-behawioralnym;
  • używając narzędzi terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR;
  • stosując metody Bena Furmana Kid Skills w zakresie obu programów.

 

Najważniejsze elementy edukacji:

 • Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Czteroletnia Szkoła Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), członek WAPCEPC - World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling);
 • Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (poziom podstawowy i zaawansowany) - Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes;
 • Kid Skills w zakresie dwóch metod Bena Furmana – programów Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny! Uzyskany tytuł Praktyka (Polski Instytut Szkoleniowy Centrum Terapii Krótkoterminowej);
 • Metoda Biofeedback (Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed);
 • Warsztaty pracy z parą w ujęciu EFT (Emotion Focused Therapy)/EFT Couples Therapy Workshops (Laboratorium Psychoedukacji Instytut Treningu i Psychoterapii);
 • Warsztaty Terapii Skoncentrowanej na Emocjach EFT (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA);
 • Trauma a zaburzenia odżywania (szkolenie prowadzone przez dr Frederike Jacobs – psycholog, psychoterapeutę, superwizorkę, specjalistkę w zakresie terapii zaburzeń odżywiania).

Grupy współprowadzone przez Dorotę Özdemir:

 • warsztaty rozwojowe dla rodziców nastolatków - cykl 8 warsztatów ONLINE (od września 2020 do kwietnia 2021) - szczegóły
 • grupa rozwojowa dla młodzieży w wieku 15-18 lat - szczegóły

 


Zapraszamy do kontaktu:

dorotaozdemir@wposzukiwaniusiebie.com.pl
tel: 22 119 20 11 lub 795 549 494