Eliza Szybkowska

Psycholog i psychoterapeuta


Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową osób dorosłych oraz psychoterapię par.
Ma doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych.

Psychoterapeutka z 10-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej:

 • psychoterapia indywidualna krótko- i długoterminowa osób dorosłych,
 • psychoterapia par,
 • psychoterapia grupowa.


Doświadczenie i metody pracy:

Jako terapeuta towarzyszy i pomaga swoim Klientom w rozwoju i realizacji ich potencjału. W każdym organizmie jest wrodzone pragnienie całkowitego spełnienia jego wrodzonych możliwości - Carl R. Rogers.

Pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywają kryzysy w relacjach, zmagają się z zaniżonym poczuciem własnej wartości, niepewnością, przeciążeniem, stresem, nieradzeniem sobie z emocjami, doświadczają trudności z powodu kryzysów egzystencjalnych, z zaburzeniami odżywiania oraz po epizodach psychotycznych.

Pracuje z Klientami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych i osobowościowych.
Pomaga parom w tworzeniu umiejętności porozumiewania się i w odbudowaniu relacji.

Pracuje w podejściu integracyjnym, którego osią jest podejście humanistyczne (wraz z najnowszą jego wersją – terapią opartą na doświadczaniu L.S. Greenberga). Korzysta też z dorobku wielu innych podejść. W pracy wykorzystuje elementy terapii Gestalt, egzystencjalnej, psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej - mając na uwadze przede wszystkim potencjał rozwojowy Klienta.

Współpracowała ze stowarzyszeniem Aslan i współprowadziła grupy dla młodych osób z zaburzeniami odżywiania oraz stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, uczestnicząc jako terapeuta w projektach „Program Aktywizacji i Integracji osób bezrobotnych PAI”, „Ktoś Cię słyszy...”.


Najważniejsze elementy edukacji:

 • Jest absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Swoją wiedzę terapeutyczną doskonaliła w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).
 • Staż kliniczny odbyła na Oddziale Zapobiegania Nawrotom Psychoz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Ukończyła liczne kursy i szkolenia miedzy innymi:
  • Kurs Pomocy Psychologicznej (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA);
  • Kurs „Psychoterapia psychoz schizofrenicznych” (prowadzony przez dr hab. Andrzeja Cechnickiego);
  • Warsztat „Spotkanie z Krytykiem Wewnętrznym” (oparty na pracy doświadczeniowej - focusing, prowadzony przez Claude Missiaen Certifying Coordinator, Focusing-Oriented Psychotherapist);
  • Warsztat terapii par Emotion-Focused Couples Therapy (EFT C) (prowadzony przez Rhondę N. Goldman, Ph.D. profesor Clinical Psychology at the Illinois School of Professional Psychology at Argosy University).

 

Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa zatwierdzonymi przez PTP.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Sekcji Psychoterapii PTP.
Pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.


Zapraszamy do kontaktu:

elizaszybkowska@wposzukiwaniusiebie.com.pl
tel: 605 65 33 77