Grażyna Pawlik

Pedagog, terapeuta EEG Biofeedback, ekspert awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN


W ramach współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju w Poszukiwaniu Siebie prowadzi warsztaty dla nauczycieli.
Jest ekspertem awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN.

Informacje o warsztatach dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy znajdują się tutaj.
Przeczytajcie też więcej o warsztatach dla opiekuna stażu nauczyciela w awansie na stopień nauczyciela mianowanego.

Najważniejsze informacje:

 • pedagog;
 • specjalista terapii pedagogicznej;
 • doradca zawodowy;
 • terapeuta EEG Biofeedback;
 • autorka pomocy dydaktycznych do pracy w zakresie terapii pedagogicznej uczniów starszych;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • ekspert awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN.

Inne:

 • instruktor sportowy judo - uprawnienia instruktora sportowego nadane przez Polski Związek Judo;
 • zoofizjoterapeuta - skończona Zoofizjoterapia w Studium Fizjoterapii Zwierząt pod patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.


Najważniejsze elementy edukacji:

 • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego - tytuł magistra pedagogiki;
 • Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej Uczniów ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się - Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji;
 • Podyplomowe Studia Orientacji, Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego - Instytut Badań Edukacyjnych;
 • Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą - Uniwersytet Warszawski;
 • Kurs I stopnia Teoria i Praktyka EEG Biofeedback w Neuropsychoterapii - Instytut EEG Biofeedback;
 • Szkolenie Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy.


Zapraszamy do kontaktu:

kontakt@wposzukiwaniusiebie.com.pl
tel: 22 119 20 11