Magdalena Rudzińska

Psycholog, psychoterapeutka


Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych, młodzieży i par.
Specjalizuje się w leczeniu osób uzależnionych
oraz członków ich rodzin.

Psychoterapeutka z 13-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej:

 • psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży,
 • psychoterapia par,
 • leczenie osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

Podejście i metody pracy:

Psychoterapię postrzega w następujący sposób: „W mojej wieloletniej pracy zawodowej dostrzegam, że doświadczenia, które skłaniają człowieka do szukania relacji terapeutycznej są bardzo indywidualne. Opisywane przez pacjentów problemy mogą brzmieć podobnie i czasem można nadać im wspólny mianownik - ktoś przychodzi z kryzysem małżeńskim, ktoś z doświadczeniem pustki w życiu a jeszcze ktoś inny z żałobą po rozstaniu. Za każdą z tych osób kryje się niepowtarzalna historia, inna gotowość do odkrywania siebie i sensu własnej egzystencji. Istnieje jeden czynnik stały, niezmienny, uniwersalny, który prowadzi do zmiany. Jest nim relacja terapeutyczna, która, jeśli oparta jest na autentycznej, akceptującej i zaangażowanej obecności terapeuty– uzdrawia. Terapeuta Milton Erickson podkreślając odrębność i fenomen niepowtarzalności istnienia każdego człowieka powiedział: <<Za każdym razem, kiedy spotykam nowego pacjenta, wymyślam psychologię od nowa>>“.

Współpracowała z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, tworząc programy szkoleniowe, terapeutyczne, profilaktyczne.
Współpracowała m.in. z Centrum Psychoterapii Ben Med, Instytutem Psychologii Zdrowia, a także Fundacją Dzieci Niczyje.
Z pasją tworzy krótkoterminowe programy rozwojowe oraz szkolenia dla firm i ich pracowników.

Pracuje w podejściu integracyjnym, czerpiąc z dorobku wielu nurtów terapeutycznych dla całościowego zrozumienia pacjenta. Pracuje pod stałą superwizją.


Najważniejsze elementy edukacji:

 • Psychologia kliniczna Uniwersytetu SWPS;
 • Szkoła Psychoterapii (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA);
 • Kurs Pomocy Psychologicznej (INTRA);
 • Kurs I stopnia SFBT – Solution Focused Brief Therapy (Stowarzyszenie Niebieska Linia);
 • Kurs „Szkolenia metodami aktywnymi w firmie i instytucji” (INTRA);
 • Szkolenie „Terapia zaburzeń nerwicowych” (Instytut Psychologii Zdrowia);
 • Szkolenie „Terapia uzależnień” (Instytut Psychologii Zdrowia);
 • Staż terapeutyczny (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia w Pruszkowie);
 • Staż terapeutyczny na oddziale leczenia nerwic (szpital MSWiA w Otwocku).

 


Zapraszamy do kontaktu:

magdalenarudzinska@wposzukiwaniusiebie.com.pl
tel: 22 119 20 11