Monika Mandecka

Psychoterapeutka, psycholog, superwizor


W ramach współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju w Poszukiwaniu Siebie zajmuje się prowadzeniem grupy superwizyjnej w nurcie doświadczeniowym dla psychoterapeutów pracujących z dorosłymi.

 

Doświadczenie zdobywała:

 • Od 2006 do 2019 roku pracowała na Oddziale Alzheimerowskim Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, gdzie zajmowała się głównie diagnostyką zaburzeń poznawczych w przebiegu zespołów otępiennych oraz prowadziła psychoterapię indywidualną i grupy wsparcia dla pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi oraz dla opiekunów osób z rozpoznaną chorobą Alzheimera.
 • W latach 2011 – 2014 pracowała w Poradni In Altum w Warszawie, gdzie zajmowała się diagnostyką neuropsychologiczną procesów otępiennych oraz prowadziła psychoterapie indywidualną osób dorosłych.
 • Od 2013 roku pracuje w Ośrodku Psychoterapii Sensum w Warszawie, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych.
 • Od 2016 roku pracuje w Ośrodku Psychoterapii Rozdroża w Warszawie, którego jest współzałożycielką i gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych.

 

Najważniejsze elementy edukacji:

 • Wydział Psychologii SWPS - Społeczna Psychologia Kliniczna;
 • Szkoła Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA;
 • Tytuł doktora nauk medycznych - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
 • Kurs: „Terapia skoncentrowana na emocjach”, prowadzący: Kurt Renders, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA;
 • Warsztat: „Technika fokusowania (focusing) i jej użycie w psychoterapii”, prowadzący: Claude Missiaen, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA;
 • Warsztat: „Focusing egzystencjalny”, prowadzący: Claude Missiaen, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA;
 • Warsztat: „Jak uczynić naszą pracę bardziej doświadczeniową - profilaktyka wypalenia zawodowego”, prowadzący: Claude Missiaen, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA;
 • Warsztat: „Kruchy proces i kruche relacje w psychoterapii”, prowadzący: Margaret Warner, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA;


Najważniejsze uprawnienia i certyfikaty:

 • Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra (nr 30/T/2018);
 • Członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA;
 • Superwizor w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.


Regularnie superwizuje swoją pracę w Ośrodku INTRA.


Zapraszamy do kontaktu:

kontakt@wposzukiwaniusiebie.com.pl
tel: 795 549 494