Anna Kwiatkowska

Psychoterapeuta, psycholog i pedagog


Założycielka Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju W Poszukiwaniu Siebie.
Certyfikowana psychoterapeutka pracująca terapeutycznie z osobami w każdym wieku.
Prowadzi zarówno terapię indywidualną młodzieży i dorosłych, jak i psychoterapię par i rodzin.
Superwizor w procesie certyfikacji.
Prowadzi warsztaty dla psychoterapeutów z całej Polski.

Anna ma ponad 14-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej.

Zajmuje się:

 • psychoterapią indywidualną dorosłych,
 • psychoterapią indywidualną młodzieży od 11 roku życia,
 • terapią par i rodzin,
 • coachingiem rodzicielskim,
 • psychoterapią grupową,
 • superwizjami indywidualnymi i grupowymi dla psychoterapeutów,
 • superwizją zespołu.


Najważniejsze uprawnienia i certyfikaty:

 • certyfikat psychoterapeuty PCE EUROPE Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling;
 • certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA (PTIPDiES SI) nr: 20/T/2016;
 • superwizor w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.


Najważniejsze elementy edukacji:

 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzona przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA; członek WAPCEPC - World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling;
 • Kurs podstawowy i zaawansowany z psychoterapii terapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej;
 • Seminarium superwizyjne prowadzone przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA - proces certyfikacji w trakcie;
 • Szkoła Psychoterapii Par prowadzona przez Laboratorium Psychoedukacji;
 • Szkoła Psychoterapii Rodzin prowadzona przez Laboratorium Psychoedukacji;
 • Społeczna Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższa Psychologii Społecznej;
 • Pedagogika Ogólna na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Kurs Pomocy Psychologicznej prowadzony przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA”;
 • Kurs „Terapia skoncentrowana na emocjach” (Emotion-Focused Therapy) prowadzony przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA”;
 • Kurs „Mediacje w szkole” prowadzony przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń;
 • Kurs „Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych” prowadzony przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

 

Najważniejsze elementy doświadczenia zawodowego:

 • psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, pomoc psychologiczna i psychoterapia indywidualna dla uczniów w wieku od 11 do 19 lat;
 • psycholog w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA -  psychoterapia indywidualna gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, terapia rodzin, prowadzenie zajęć grupowych dla gimnazjalistów, konsultacje wychowawcze dla rodziców, prowadzenie warsztatów dla rodziców;
 • konsultant w Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej (C.E.L) - konsultacje dla dorosłych, warsztaty, grupy rozwojowe i terapeutyczne dla młodych dorosłych, rodziców oraz kobiet doświadczających przemocy;
 • psychoterapeuta w prywatnych gabinetach psychologicznych - psychoterapia indywidualna młodzieży (od 11 roku życia) i osób dorosłych, terapia grupowa młodzieży i dorosłych, terapia par i rodzin, konsultacje wychowawcze, diagnoza osobowości, coaching rodzicielski, superwizje indywidualne i grupowe dla psychoterapeutów, superwizje zespołu.
 • i wiele innych.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Polecane warsztaty oraz grupy prowadzone i współprowadzone przez Annę Kwiatkowską w Ośrodku W Poszukiwaniu Siebie

 • obecnie:
  • grupa psychoterapeutyczno-rozwojowa ONLINE dla dorosłych "Droga do siebie" (start w październiku 2020) - szczegóły
  • warsztaty rozwojowe dla rodziców nastolatków - cykl 8 warsztatów ONLINE (od września 2020 do kwietnia 2021) - szczegóły
  • warsztaty dla psychoterapeutów "Metody pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą w wieku 13-15 lat." - edycja VIII -  szczegóły
  • grupa superwizyjna ONLINE dla psychoterapeutów (start w październiku 2020, spotkania w piątki) - szczegóły
  • i in. - szukaj w Aktualnościach.

 


Zapraszamy do kontaktu:

annakwiatkowska@wposzukiwaniusiebie.com.pl
tel:795 549 494

Adresy przyjęć:

 • Warszawa, ul. Joliot-Curie 32 lok. 31
 • ONLINE