Cofnij do listy
Aktualności

25 kwietnia Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Wiemy, że rozstanie rodziców jest sytuacją niezwykle obciążającą dla dziecka.
To, co może obciążać najbardziej jest sposób rozstawiania się rodziców oraz nieumiejętne przeprowadzenie dziecka przez ten proces.
Do tego dochodzi posługiwanie się dzieckiem jako kartą przetargową - pod pretekstem kierowania się dobrem dziecka, jedno z rodziców izoluje je od drugiego rodzica.

Temat nasilił się na pewno podczas epidemii koronawirusa, ponieważ ograniczenia stały się pretekstem do alienowania jednego z rodziców od dziecka.
Dlatego chcielibyśmy współuczestniczyć w szerzeniu świadomości tego problemu - problemu alienacji rodzicielskiej.
Chcielibyśmy, by w mediach i w świadomości społeczeństwa zaistniało zarówno to pojęcie, jak i jego znaczenie i konsekwencje - szczególnie dla dziecka.

Alienacja rodzicielska jest formą przemocy psychicznej, która może objawiać się w różnych zachowaniach, np.:

  • w ograniczaniu kontaktu dziecka z rodzicem,
  • czasem w całkowitym izolowaniu dziecka od drugiego rodzica,
  • w mówieniu źle o drugim rodzicu, w przedstawianiu go w złym świetle, w budzeniu strachu przed nim,
  • w przekupywaniu dziecka, by zepsuć relację z drugim rodzicem,
  • w namawianiu dziecka do nienawiści czy pogardy do drugiego rodzica,
  • w zmuszaniu do wyboru między rodzicami,
  • w nieprzekazywaniu drugiemu rodzicowi informacji o dziecku,
  • w manipulacji informacją kierowaną do dziecka,
  • w wycinaniu z pamięci dziecka drugiego rodzica (pranie mózgu), często poprzez niszczenie zdjęć, wyrzucanie pamiątek,
  • w budowaniu poczucia winy za to, że dziecko kocha drugiego rodzica.

Osoby, które alienują własne dzieci od drugiego rodzica (i innych bliskich osób, dziadków, rodziny, znajomych), najczęściej robią to z powodu egoistycznych pobudek, ze złości, z chęci zemsty, czy chciwości (alimenty, świadczenia finansowe).

Nie trzeba tłumaczyć, że tego typu zachowania mają ogromny negatywny wpływ na dziecko, zabierając mu nie tylko rodzica, ale też normalne dzieciństwo, poczucie bezpieczeństwa, zdrowie psychiczne, etc.

Dlatego namawiamy, by chronić dzieci przed alienacją rodzicielską. Nie przyglądajmy się temu obojętnie.
Reagujmy!

Zespół Ośrodka "W Poszukiwaniu Siebie".

 

Jednocześnie przedstawiamy Państwu zdjęcia z kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka (www.brpd.gov.pl).

Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka o Alienacji Rodzicielskiej

Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka o Alienacji Rodzicielskiej

 

Źr. zdj. Burak Kostak / Pexels.com
Źr. zdj. www.brpd.gov.pl