Kontakt

Jak umówić się ze mną na wizytę?

Najlepiej skontaktuj się ze mną poprzez wysłanie SMS (podczas sesji terapeutycznych mam wyłączony telefon).
W czasie pomiędzy sesjami spróbuję ustalić z Tobą termin wizyty.

Wyślij sms: (+48) 795 549 494

lub email: kontakt@wposzukiwaniusiebie.com.pl