Cofnij do listy
Aktualności

17 maja Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci

Pierwszy na świecie telefon zaufania dla dzieci został uruchomiony w 1970 roku w Nowej Zelandii.

Obecnie na świecie w ponad 140 krajach działa ponad 170 telefonów zaufania - wszystko dzięki organizacji Child Helpline International (CHI). Z jej inicjatywy powstał też Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci.

Dlaczego tak ważne są telefony zaufania dla dzieci:

  • dzieci poruszają podczas rozmów różnorakie problemy, każdy jest istotny z punktu widzenia dziecka;
  • ich problem staje się tym najważniejszym w danym momencie dla osoby odbierającej telefon;
  • dzieci uzyskują wsparcie, często w formie konkretnych rozwiązań, a czasami wystarczy dziecku tylko mała podpowiedź;
  • czas poświęcony jest tylko dziecku - jest ono po prostu wysłuchane;
  • mogą porozmawiać właściwie o wszystkim;
  • otrzymują profesjonalne wsparcie;
  • uzyskują pomoc w sytuacjach niepokojących dziecko;
  • uzyskują pomoc w szeregu sytuacji stanowiących zagrożenie dla dziecka (agresja i przemoc w szkole, przemoc, przestępstwo, dyskryminacja, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania, etc.);
  • i wiele innych korzyści.

W Polsce działa kilkanaście telefonów zaufania.
Wszystkie znajdziecie na stronie https://116111.pl/polecamy/telefony-zaufania-,aid,8

Najważniejsze to:

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Doceńmy te miejsca i fundacje, które wspierają dzieci i młodzież.
Podziękujmy im choćby dzisiaj.

 

Źr. zdj. Gaelle Marcel / Unsplash