Anna Skoczylas

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta EEG Biofeedback


W ramach współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju w Poszukiwaniu Siebie prowadzi warsztaty dla nauczycieli.
Jest ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

O jednym z pierwszych warsztatów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy przeczytacie tutaj.
Zapraszamy na kolejne warsztaty. Pojawiły się też warsztaty dla opiekunów stażu - przeczytaj więcej.

Najważniejsze informacje:

 • neurologopeda;
 • pedagog specjalny;
 • terapeuta EEG Biofeedback – nauczyciel dyplomowany;
 • ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Najważniejsze elementy edukacji:

 • Pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej - UMCS w Lublinie, studia wyższe magisterskie 5-letnie,
  specjalizacje z zakresu: tyflopedagogika i oligofrenopedagogika;
 • Podyplomowe studium logopedii - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 • Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii - UMCS w Lublinie;
 • Kurs EEGBiofeedback I stopnia - EEG Instytut w Warszawie;
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń;
 • Szkolenie dla kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji edukacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.


Zapraszamy do kontaktu:

kontakt@wposzukiwaniusiebie.com.pl
tel: 22 119 20 11