Beata Jachura-Pressello

Psychoterapeuta


Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
Prowadzi sesje także w języku angielskim / therapy in English too.
Pracuje w podejściu integratywnym.

Psychoterapeutka z doświadczeniem w pracy terapeutycznej:

• psychoterapia indywidualna dorosłych,
• konsultacje dla dorosłych,
• psychoterapia w języku angielskim.


Metody pracy, podejście i doświadczenie:

Jest przekonana, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do zmiany i rozwoju, oraz prawo do życia w harmonii z sobą i światem – i to leży u podstaw jej pracy terapeutycznej.
Pracuje w podejściu integratywnym bazując przede wszystkim na psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej.

Główne obszary terapii, którymi się zajmuje: stres i lęki, depresja, kryzys w związku, niskie poczucie własnej wartości, przeżywanie straty, wsparcie w podejmowaniu trudnych decyzji, kryzys emocjonalny, egzystencjalny.

Jej praca psychoterapeutyczna podlega superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wieloletnia koordynatorka treningów Korpusu Pokoju.
Wiele lat pracowała w amerykańskiej organizacji pomocowej zajmując się między innymi wspieraniem wolontariuszy w ich pracy i życiu w Polsce.

Najważniejsze elementy edukacji:

  • Szkoła Psychoterapii (INTRA) – 4 letni program;
  • Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - ścieżka specjalizacyjna „Problemy terapii i rozwiązywanie konfliktów” w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych (ISNS).

Zaproszenie do sesji w języku angielskim:

"Psychotherapy, as I understand it, is a process that requires the involvement of both parties – the client and the psychotherapist. This type of a relationship provides a sense of security, true contact and authenticity to the meeting. And this, in total, provides a safe environment to pursue change.

I work in an integrative approach drawing primarily from the humanistic and existential psychotherapy. I believe that each client is different and therefore needs an individual approach. It is important to accompany the client and support her/him in the achievement of desired changes by expanding insight, discovering meanings, finding answers and solutions that are within the person. Every person has the potential to change and develop, and live in harmony with themselves and the world.

I graduated from a four-year Psychotherapy School at the Intra Psychological Support and Education Center. I have a master’s degree from Warsaw University. For many years, I worked in an American aid organization supporting volunteers in their work and life in Poland."


Zapraszamy do kontaktu:

beatajachura@wposzukiwaniusiebie.com.pl
tel: 22 119 20 11 lub 795 549 494