Beata Jachura-Pressello

Psychoterapeutka / Psychotherapist


Prowadzi sesje indywidualne w języku angielskim / Conducts the therapy of individuals in English.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i konsultacje psychologiczne.
Pracuje w podejściu integratywnym.

Psychoterapeutka z doświadczeniem w pracy terapeutycznej / Psychotherapist with experience in:

  • terapia indywidualna dorosłych / individual therapy for adults,
  • terapia par i małżeństw / therapy of couples and marriages,
  • konsultacje psychologiczne dla dorosłych / psychological consultations for adults.

 

Zaproszenie do sesji w języku angielskim / Invitation for therapy sessions in English:

"Psychotherapy, as I understand it, is a process that requires the involvement of both parties – the client and the psychotherapist. This type of a relationship provides a sense of security, true contact and authenticity to the meeting. And this, in total, provides a safe environment to pursue change.

I work in an integrative approach drawing primarily from the humanistic and existential psychotherapy. I believe that each client is different and therefore needs an individual approach. It is important to accompany the client and support her/him in the achievement of desired changes by expanding insight, discovering meanings, finding answers and solutions that are within the person. Every person has the potential to change and develop, and live in harmony with themselves and the world.

I graduated from a four-year Psychotherapy School at the Intra Psychological Support and Education Center. I have a master’s degree from Warsaw University. For many years, I worked in an American aid organization supporting volunteers in their work and life in Poland."

 

Najważniejsze elementy edukacji:

  • 4-letnia Szkoła Psychoterapii rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzona przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA; członek WAPCEPC - World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling;
  • Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - ścieżka specjalizacyjna „Problemy terapii i rozwiązywanie konfliktów” w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych (ISNS).Metody pracy, podejście i doświadczenie:

Jest przekonana, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do zmiany i rozwoju, oraz prawo do życia w harmonii z sobą i światem – i to leży u podstaw jej pracy terapeutycznej.
Pracuje w podejściu integratywnym bazując przede wszystkim na psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej.

Główne obszary terapii, którymi się zajmuje: stres i lęki, depresja, kryzys w związku, niskie poczucie własnej wartości, przeżywanie straty, wsparcie w podejmowaniu trudnych decyzji, kryzys emocjonalny, egzystencjalny.

Wieloletnia koordynatorka treningów Korpusu Pokoju.
Wiele lat pracowała w amerykańskiej organizacji pomocowej zajmując się między innymi wspieraniem wolontariuszy w ich pracy i życiu w Polsce.

Jej praca psychoterapeutyczna podlega superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 


Zapraszamy do kontaktu:

kontakt@wposzukiwaniusiebie.com.pl
tel: 795 549 494


Adresy przyjęć:

  • ONLINE