Małgorzata Peczyńska-Wilczyńska

Trener rozwoju potencjału, Job Coach, doradca edukacyjny


Pracuje z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Towarzyszy w procesie dorastania i wchodzenia na rynek pracy, motywując do świadomego poszukiwania siebie, swojej drogi rozwojowej i zawodowej.

Koncentruje się na tematach:

 • zarządzania swoim potencjałem (w ramach autorskiego programu odkrywania i rozwoju potencjału - szczegóły);
 • samopoznania;
 • radzenia sobie ze stresem;
 • rozwijania kompetencji społecznych.


Metody pracy:

 • Pracuje w podejściu integratywnym - w oparciu o autorski program rozwoju potencjału, łączący elementy treningu mentalnego, coachingu, mentoringu, tuttoringu i doradztwa edukacyjnego i zawodowego - w zależności od potrzeb Klienta.
 • W swojej pracy stawia na relację i zasoby, czerpiąc z psychologii pozytywnej, wykorzystując elementy neuropedagogiki, kinezjologii edukacyjnej i NLP.
 • Szczególnie koncentruje się na procesach samopoznania i odkrywania potencjału głęboko wierząc, że każdy posiada w sobie zasoby, które rozpoznane i mądrze rozwijane pozwolą nam być najlepszą wersją siebie samych.
 • Przez ostatnie lata koncentruje się na wspieraniu holistycznej edukacji, nowoczesnym doradztwie edukacyjnym, tworzeniu i organizacji programów profilaktycznych adresowanych do środowiska szkolnego oraz na wspieraniu uczniów od 12 roku życia i ich rodzin poprzez indywidualne konsultacje.


Doświadczenie zdobywała:

 • organizując i tworząc programy psychoedukacyjne (łącznie dla bisko 20 000 uczestników);
 • współpracując ze szkołami, fundacjami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 • pracując jako menadżer ochrony zdrowia stawiający na profilaktykę zdrowotną;
 • jako koordynator i partner szkoleniowy firmy edukacyjno-szkoleniowej (wprowadzenie MBTI do edukacji, wspieranie wychowania zindywidualizowanego);
 • jako doradca edukacyjny i zawodowy pracujący w oparciu o autorski program rozwoju potencjału (wykorzystanie m.in. Kompasu Kariery i elementów psychologii pozytywnej).


Najważniejsze elementy edukacji:

 • Job Coaching i Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe (Uniwersytet Humanistyczny SWPS, studia podyplomowe);
 • Ochrona Zdrowia (Wydział Zarządzania UW, studia podyplomowe);
 • Trening kompetencji trenerskich (UOUW i PJM INTERNATIONAL);
 • Liczne szkolenia z zakresu ochrony zdrowia, edukacji pozaszkolnej, neuropedagogiki;
 • Szkolenia i kursy z zakresu pracy z młodzieżą i rodzicami w ujęciu systemowym;
 • Certyfikowany praktyk NLP (Polska Akademia NLP);
 • Certyfikowany trener Career Direct®.

 

Cennik znajduje się tutaj.

 


Zapraszamy do kontaktu:

kontakt@wposzukiwaniusiebie.com.pl
tel: 22 119 20 11 lub 696 500 460