Wróć
Z kim współpracuję
Beata Jachura-Pressello

Psychoterapeutka / Psychotherapist


Prowadzi sesje indywidualne w języku angielskim / Conducts the therapy of individuals in English.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i konsultacje psychologiczne.
Pracuje w podejściu integratywnym.

Czytaj więcej