Zespół

Anna Kwiatkowska

Psychoterapeutka, psycholog, pedagog, superwizorka


Założycielka Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju W Poszukiwaniu Siebie.
Certyfikowana psychoterapeutka pracująca terapeutycznie z osobami w każdym wieku.
Prowadzi zarówno terapię indywidualną młodzieży i dorosłych, jak i psychoterapię par i rodzin.
Superwizorka w procesie certyfikacji.
Prowadzi warsztaty dla psychoterapeutów z całej Polski.

Czytaj więcej
Agnieszka Makulska

Psychoterapeuta, psycholog


Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży od 10 roku życia.
Specjalizuje się także w terapii grupowej.
Współprowadzi grupę psychoterapeutyczno-rozwojową ONLINE dla dorosłych "Droga do siebie".

Czytaj więcej
Magdalena Woźniak

Psycholog


Prowadzi psychoterapię uzależnień osób dorosłych oraz młodzieży od 16 r. życia.
Specjalizuje się również w terapii par.

Czytaj więcej
Beata Jachura-Pressello

Psychoterapeutka / Psychotherapist


Prowadzi sesje indywidualne w języku angielskim / Conducts the therapy of individuals in English.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i konsultacje psychologiczne.
Pracuje w podejściu integratywnym.

Czytaj więcej