Zespół

Anna Kwiatkowska

Psychoterapeuta, psycholog i pedagog


Założycielka Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju W Poszukiwaniu Siebie.
Uwielbia pracę z młodzieżą, nastolatkami (od 11 roku życia do ok. 18).
Pomaga w poszukiwaniu tożsamości i równowagi emocjonalnej nie tylko im, ale i całym rodzinom.

Czytaj więcej
Agnieszka Makulska

Psychoterapeuta, psycholog


Prowadzi psychoterapię nastolatków od 10 roku życia, grupy rozwojowe dla młodzieży w wieku 13-14 lat oraz grupę psychoterapeutyczno-rozwojową dla dorosłych.

Czytaj więcej
Beata Jachura-Pressello

Psychoterapeuta


Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
Prowadzi sesje także w języku angielskim / therapy in English too.
Pracuje w podejściu integratywnym.

Czytaj więcej
Magdalena Woźniak

Psychoterapeuta, psycholog


Prowadzi psychoterapię indywidualną uzależnień osób dorosłych, młodzieży od 16 roku życia, psychoterapię osób współuzależnionych i terapię DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików). Specjalizuje się również w psychoterapii par oraz rodzin.

Czytaj więcej
Eliza Szybkowska

Psycholog i psychoterapeuta


Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową osób dorosłych oraz psychoterapię par.
Ma doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych.

Czytaj więcej
Magdalena Rudzińska

Psycholog, psychoterapeutka


Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych, młodzieży i par.
Specjalizuje się w leczeniu osób uzależnionych
oraz członków ich rodzin.

Czytaj więcej
Dorota Özdemir

Psychoterapeuta, psycholog


Współprowadzi grupę rozwojową dla młodzieży w wieku 15-18 lat wraz z warsztatami dla ich rodziców.

Czytaj więcej
Małgorzata Peczyńska-Wilczyńska

Trener rozwoju potencjału, Job Coach, doradca edukacyjny


Pracuje z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Towarzyszy w procesie dorastania i wchodzenia na rynek pracy, motywując do świadomego poszukiwania siebie, swojej drogi rozwojowej i zawodowej.

Czytaj więcej
Anna Skoczylas

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta EEG Biofeedback


W ramach współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju w Poszukiwaniu Siebie prowadzi warsztaty dla nauczycieli.
Jest ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Czytaj więcej
Grażyna Pawlik

Pedagog, terapeuta EEG Biofeedback, ekspert awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN


W ramach współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju w Poszukiwaniu Siebie prowadzi warsztaty dla nauczycieli.
Jest ekspertem awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN.

Czytaj więcej