Wspieramy "W Poszukiwaniu Siebie".

Podczas psychoterapii tworzymy takie warunki, które pozwalają dotrzeć do potencjału rozwojowego naszych klientów.
Poprzez przyglądanie się emocjom, myślom i zachowaniom, pomagamy budować relacje z samym sobą i z innymi wokół.

W naszej pracy terapeutycznej wyróżniliśmy 4 najważniejsze obszary (więcej w zakładce Oferta):

 • W Poszukiwaniu Siebie... Samego

  To psychoterapia indywidualna - rodzaj osobistego spotkania "terapeuta - klient", podczas którego klient otrzymuje wsparcie. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu i empatycznemu zaangażowaniu całego naszego zespołu.
  W naszym ośrodku psychoterapia indywidualna obecna jest w różnych formach, np. jako regularne sesje terapeutyczne dla dorosłych, ale także dla dzieci i młodzieży - w tym obszarze mamy ogromne doświadczenie.
  Pomagamy także w formie pojedynczych konsultacji psychologicznych lub interwencji kryzysowych w trudnych sytuacjach życiowych. Czasem stosujemy też coaching rodzicielski, job coaching dla dorosłych lub doradztwo zawodowe dla młodzieży. Zatem dobieramy metody i formy pracy do potrzeb danego klienta - to istota naszej pracy w nurcie integratywnym.

 • W Poszukiwaniu Siebie... Nawzajem

  To psychoterapia par, małżeństw i całych rodzin.
  Nasze szerokie doświadczenie w pracy systemowej umożliwia rzetelną pomoc i wsparcie. Prowadzimy terapię, w której mogą uczestniczyć albo wszyscy członkowie rodziny albo tylko rodzic i dziecko. 
  Dobieramy formy terapii do potrzeb i aktualnej sytuacji rodzinnej - dlatego oferujemy zarówno systemową terapię rodzin, jak i terapię par, małżeństw, par LGBTQ, czy terapię diady rodzic-dziecko.
  Pomagamy też doraźnie w formie konsultacji psychologicznych dla rodzin, małżeństw, par, par LGBTQ, diad rodzic-dziecko lub w postaci interwencji kryzysowej w okresie okołorozwodowym, czy innych trudnych sytuacjach życiowych w rodzinie.

 • W Poszukiwaniu Siebie... Wśród Ludzi

  To psychoterapia grupowa, mająca na celu głównie budowanie i rozwój relacji międzyludzkich. Widzimy jak dobre efekty przynosi uczestnictwo w grupach terapeutycznych, rozwojowych lub rozwojowo-terapeutycznych - zarówno u dorosłych, jak i młodzieży. Dlatego zachęcamy do udziału w tego typu sesjach.
  Wspieramy także rozwój osobistego potencjału naszych klientów prowadząc warsztaty tematyczne dla nastolatków i dla ich rodziców, treningi interpersonalne, treningi asertywności i wiele innych form spotkań grupowych. Nasza aktualna oferta znajduje się w aktualnościach oraz na naszym profilu na Facebooku.

 • W Poszukiwaniu Siebie... W Roli Terapeuty

  To nasze wsparcie dla psychoterapeutów - głównie w formie sesji superwizji indywidualnych lub grupowych. Uczestniczą w nich zarówno psychoterapeuci pracujący z osobami dorosłymi, jak i pracujący z młodzieżą, z parami, czy całymi rodzinami.
  Dla tej grupy zawodowej prowadzimy także warsztaty i szkolenia. Często tworzymy też wspólne projekty rozwojowe i nawiązujemy współpracę.
  Mamy też odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, żeby prowadzić grupy wsparcia dla psychoterapeutów.

  Anna Kwiatkowska - założycielka
  Ośrodka jest nie tylko wieloletnim psychoterapeutą integratywnym i systemowym, ale także superwizorem w procesie certyfikacji w ramach Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.

  A
  ktualna oferta szkoleń dla psychoterapeutów znajduje się w Aktualnościach lub w Ofercie.


 • Prowadzimy także psychoterapię ONLINE. Mamy duże doświadczenie zarówno w terapii indywidualnej młodzieży i dorosłych, jak i w terapii par. Prowadzimy też warsztaty ONLINE dla psychoterapeutów. Zapraszamy.